اولین دوره مسابقات قرآنی امداد ونجات هلال احمر خراسان شمالی

اولین دوره مکسابقات قرآنی امداد ونجات هلال احمر خراسان شمالی در سه رشته

1-حفظ جز

2-قرائت جزء سی ام

3- تفسیر جزء سی ام

ویژه امدادگران و نجاتگران فعال پایگاههای امداد و نجات بین شهری جمعیت هلال احمر استان برگزار گردید که در پایان آقای رمضانعلی عزیزی در رشته قرائت موفق به کسب مقام اول شد که در رشته تفسیر جزء سی ام نیز آقای میثم محمدی به مقام اول دست سافت. مرحله کشوری این مسابقات در نیمه اول دی ماه برگزار خواهد شد.

 

/ 0 نظر / 26 بازدید