ارزیابی حوزه کاری معاونت ها و رؤسای شعب و کارشناسان 7 شعبه جمعیت هلال احمر توسط


طی مراسمات جداگانه ای مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان،  با حضور مدیر حراست و مسئول ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات جمعیت هلال احمر خراسان شمالی از حوزه های مختلف جمعیت استان در سطح معاونت ها و 7 شعبه در سطح استان بازدید نموده و به بررسی عملکرد 7 ماهه اول سال جاری حوزه ها پرداختند. در این بازدیدها معاونین و رؤسای شعب عملکرد حوزه های کاری خود را درامور  داوطلبان ،امور جوانان ، امداد و نجات درمان توانبخشی ، آموزشی همگانی ،‌ارائه خدمات حمایتی و داوطلبانه و خیرخواهانه ارائه نمودند.حامد سجادی ، مدیر عامل جمعیت هلال استان : نقاط ضعف و قوت  حوزه ها را بررسی و راهکارهای مناسب را جهت پیشبرد اهداف جمعیت هلال احمر ارائه نمودند و توصیه ها یی را در خصوص اخلاق مداری و مدیریت هزینه و  صرفه جویی بیان نمودند.
افزایش آموزشهایی عمومی و همگانی امداد و نجات و تخصصی به اقشار مختلف جامعه ، به تربیت مربی امداد و به موقع حاضر شدن در صحنه های تصادفات جاده ای و حادثه های طبیعی ، جذب و شناسایی منابع انسانی داوطلب و جذب مشارکتهای مردمی ساماندهی تیم های توانا ، پرورش امدادگران متخصص از دیگر توصیه های مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان به معاونین و رؤسای شعب و کارشناسان جمعیت هلال استان بود.این بازدیدها تا نیمه اوب آبان ماه سال جاری ادامه داشت.
جمعیت هلال احمر خراسان شمالی 100 نفر پرسنل داشته و حدود 80000 نفر داوطلب، امدادگر و اعضا جوان عضو هلال احمر استان هستند 136 خانه داوطلبی در سطح روستاها ، مساجد و ادارات و کارخانجات و محلات، 43 کانون دانشجویی هلال احمر در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و 6 پایگاه امداد و نجات ثابت جاده ای در سطح استان فعالیت دارند.
روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان شمالی    

/ 0 نظر / 12 بازدید